Front_page

En el moment de recollir el dorsal, el menor d’edat haurà de portar el document d’Autorització del Menor signat.

El podeu baixar aquí.

imatge-pdf