REGLAMENT

 

ARTICLE 1. HORARI
LLEIDA NIGHT RUN 2017

El divendres dia 21 de juliol de 2017 es celebrarà la V edició de la Cursa Lleida Night Run, proba urbana i nocturna que es disputarà pel Turó de la Seu Vella de Lleida. Amb sortida a les 22:00h, el temps màxim per completar el recorregut serà de 2h, donant per tancada la cursa a les 24:00h.

La prova està organitzada per GoGoGoRunners, amb el recolzament del Consorci del Turó de la Seu Vella i La Paeria, Ajuntament de Lleida.

Els dorsals (amb xip) i bossa dels corredors s’entregaran a la Plaça de la Sardana el mateix dia de la prova (a partir de les 16h i fins les 21:30h), en el punt de sortida de la cursa. L’horari es farà saber els dies previs a la cursa.

ARTICLE 2. PARTICIPACIÓ
LLEIDA NIGHT RUN 2017

Podran prendre part en aquesta prova els majors de 12 anys que ho desitgin, sempre i quan estiguin correctament inscrits, tant en temps com en forma.
Els menors d’edat presentaran una autorització paterna, que podràn desacarreagar de la web oficial els dies previs a la cursa.

ARTICLE 3. DISTÀNCIA I RECORREGUT
LLEIDA NIGHT RUN 2017

La prova es disputarà sobre un recorregut de 7 km aproximats, totalment urbans i sobre superfície d’asfalt i terra. La sortida i arribada estaran localitzades al Turó de la Seu Vella, a la Plaça de la Sardana. La Organització es reserva el dret de canviar el recorregut.

Hi haurà un avituallament, aproximadament, a sobre la font del Tritó.

El recorregut complert es pot consultar a la pàgina web:

www.lleidanightrun.com

ARTICLE 4. CATEGORIES
LLEIDA NIGHT RUN 2017

S’estableixen les següents categories:

Categories individuals (anys el dia de la prova)
– Absoluta (F1, M1)
Categories veterans (5 categories femenines/masculines)
– Sub-23 (14-23 anys). F i M.
– Sènior (24-39 anys). F i M.
– Veterans/es A (40-49 anys) .F i M.
– Veterans/es B (50-59 anys).F i M.
– Màsters (+60 anys).F i M.
Club més nombrós

L’Organització es reserva el dret de sol•licitar la documentació on consti l’edat dels participants, pertinença a grup, club o associació, etc. El participant, en cas de negar-se a entregar els documents que ho acreditin, podrà ser desqualificat.

ARTICLE 5. INSCRIPCIONS
LLEIDA NIGHT RUN 2017

Les inscripcions estaran obertes a partir del dia 01 de juny de 2017, fins el 20 de juliol de 2017 a les 23h, o fins que s’arribin a 500 inscripcions, a través de la web de la cursa.
Preu d’inscripció: 13 euros
Pàgina web: http://www.lleidanightrun.com
Un cop la inscripció sigui efectiva, no es retornarà l’import en cap cas.

ARTICLE 6. RETIRADA DEL DORSAL, XIP I BOSSA DEL CORREDOR
LLEIDA NIGHT RUN 2017

Els dorsals-xip i bossa del corredor s’entregaran a la Plaça de la Sardana el mateix dia de la prova (a partir de les 17h i fins les 21:00h), al mateix punt de sortida. Els dorsals de les inscripcions fetes abans del 19/07/2017, també es podran recollir de 10:30 – 14:00h, el divendres 21 a la Botiga Barcelona Led al C/Esperanza González, 5 de Lleida.
L’ús incorrecte del dorsal-xip implicarà no sortir a la classificació oficial de la cursa.
És imprescindible presentar DNI, per a retirar el dorsal, i bossa del corredor.
El tallatge de la samarreta es demanarà en el formulari d’inscripció. No es garanteix el tallatge escollit als inscrits més tard del dia 15 de juliol de 2016.

ARTICLE 7. ASSISTÈNCIA MÈDICA
LLEIDA NIGHT RUN 2017

L’organització comptarà amb un servei mèdic especialitzat al servei dels corredors, així com servei d’ambulància, en el punt de la sortida/arribada.

ARTICLE 8. CLASSIFICACIONS I FOTOS
LLEIDA NIGHT RUN 2017

Per a la confecció de la classificació es tindrà en compte el temps net o real, tot i que per optar a premi es tindrà en compte el temps oficial (computat des del moment en que es dóna la sortida fins que el corredor passa per l’arribada).
La classificació final es publicarà a la pàgina web de la carrera: http://www.lleidanightrun.com
Es reservarà un espai a la mateixa web on es podran trobar fotografies de la cursa.

ARTICLE 9. DESQUALIFICACIONS
LLEIDA NIGHT RUN 2017

El servei mèdic de la competició i l’organització, estan facultats per a retirar durant la prova:
– Qualsevol corredor que manifesti un mal estat físic
– Al corredor que no realitzi el recorregut complert
– Al corredor que no tingui el dorsal o no el porti visible
– Al corredor que manifesti un comportament no esportiu
De la mateixa manera, podrà ser desqualificada la persona que falsifiqui o intenti falsificar el dorsal, o corri amb el nom d’un altre.

ARTICLE 10. VEHÍCLES
LLEIDA NIGHT RUN 2017

Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova són els designats i autoritzats per la Organització de la cursa.
Queda totalment prohibit seguir als  corredors en cotxe, moto, bici o patins, degut al perill que pot suposar per als mateixos corredors.

Es recomana deixar el cotxe abans de pujar al Turó.

ARTICLE 11. PREMIS I REGALS
LLEIDA NIGHT RUN 2017

S’estableixen premis per els tres primers classificats, masculins i femenins, de la general i als primers de cada categoria , tan femení com masculí. Així com a l’equip més nombrós.
Hi haurà una bossa amb regals dels col•laboradors per a tots els participants, que es donarà en el moment de la recollida del dorsal.
En el moment de l’entrega de premis, l’Organització podrà sol•licitar al equip guanyador un certificat conforme es pertany als mateixos.
La organització no podrà garantir el premi a aquells corredors que no el recullin el dia de la prova.

ARTICLE 12. RESPONSABILITAT
LLEIDA NIGHT RUN 2017

L’organització no es fa responsable dels danys que poguessin causar o es poguessin causar els participants a la prova per imprudències o negligències de les mateixes. De la mateixa manera, els participants declaren estar en condicions físiques òptimes per a la realització de la mateixa i ho fan sota la seva responsabilitat, eximint a la Organització de la mateixa.
L’organització contractarà una assegurança mèdica per cada participant (personal i intransferible)
Els menors de 14 anys participaran sota la responsabilitat d’un adult acompanyant.
Inscriure’s en aquesta prova suposa l’acceptació plena de les normes.

ARTICLE 13. ACCEPTACIÓ
LLEIDA NIGHT RUN 2017

Tots els participants, pel fet d’inscriure’s, accepten el present reglament i en cas de dubte o de sorgir alguna situació no reflectida en el mateix, restarà al que decideixi la Organització, GoGoGo Runners.
La inscripció dels participants a la cursa, implica haver llegit, entès i adquirit el compromís que a continuació s’exposa:
– Certifico que estic en bon estat físic.
– Eximeixo de tota responsabilitat que de la participació en la cursa pogués derivar com pèrdua d’objectes personals per robatori o altres circumstàncies a la organització, patrocinadors i col•laboradors.
– Renuncio a tota acció legal, que pogués derivar-se de la participació a la cursa
– Autoritzo a la organització de la cursa a la gravació total o parcial de la meva participació mitjançant pel•lícules, televisió, fotografies, radio i qualsevol mitjà conegut o per conèixer, i cedeixo tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú exercitar sense dret per la meva part a rebre cap compensació econòmica. No està permesa la captació d’imatges amb finalitat comercial sense el permís de la organització.
La inscripció a la cursa és personal i intransferible.
No s’admetran devolucions sota cap causa.
La Organització no assumirà cap responsabilitat si la cursa es suspèn o aplaça per raons de causa major.

ARTICLE 14. ABANDONAMENTS
LLEIDA NIGHT RUN 2017

L’organització espera i desitja que tots els participants acabin la prova. En cas d’haver d’abandonar la cursa, el corredor ho haurà de comunicar a un responsable de la Organització GoGoGo Runners.

ARTICLE 15. INFORMACIÓ
LLEIDA NIGHT RUN 2017

Per resoldre qualsevol tipus d’informació de la cursa, es pot contactar mitjançant email a info@gogogorunners.com o info@lleidanightrun.com.

ARTICLE 16. PRIVACITAT
LLEIDA NIGHT RUN 2017

Les dades personals dels participants seran incorporades a un fitxer propietat de la Organització i patrocinadors de la cursa, amb la finalitat de cursar la sol•licitud d’inscripció, gestionar les classificacions i resultats, i enviar publicitat sobre campanyes i productes. Amb la seva inscripció, el participant, consent expressament i autoritza a la Organització i patrocinadors de la cursa per a que tracti les seves dades personals segons les finalitats exposades. Queda prohibida la distribució d’imatges de la cursa sense autorització a de la Organització.

Reglament