4

edicions

1542

participants a meta

165

clubs/associacions/grup amics

9600

km totals recorreguts

74

Edat més gran

1500

nº bosses patates

8

Edat més jove

5350

Leds repartits

Dones
38.55%
Menors de 30 anys
33.86%
Entre 30 i 40 anys
43.92%
Entre 40 i 50 anys
17.99%
Majors de 50 anys
4.23%

Homes
61.45%
Menors de 30 anys
33.21%
Entre 30 i 40 anys
40.30%
Entre 40 i 50 anys
19.40%
Majors de 50 anys
7.09%