4

edicions

1542

participants a meta

165

clubs/associacions/grup amics

9600

km totals recorreguts

74

Edat més gran

1500

nº bosses patates

8

Edat més jove

5350

Leds repartits

Dones

38.55%

Menors de 30 anys

33.86%

Entre 30 i 40 anys

43.92%

Entre 40 i 50 anys

17.99%

Majors de 50 anys

4.23%

Homes

61.45%

Menors de 30 anys

33.21%

Entre 30 i 40 anys

40.30%

Entre 40 i 50 anys

19.40%

Majors de 50 anys

7.09%